Художествена фотография

Начало / Галерия / Художествена фотография

Един от най-интересните стилове на фотозаснемане е придобиващата все по-голяма популярност художествена фотография. 

Една фотографска снимка може да бъде истинско художествено произведение на изкуството, когато се предават настроения, когато се подчертават характери или се изобразяват картини от природата и човешкия живот със силен заряд доставящи естетическа наслада на зрителя. Възприемането е много индивидуално, защото всеки от нас има изградени критерии за художественост, определени от възпитанието, образованието и определени обществени и социални позиции. Въпреки това  неговото възпитаващо въздействие и познавателна стойност е огромна, а когато това е направено с вкус и със спазване на основните правила за композиция и пропорция, фотографията е изкуство с висока художествена стойност.

Художествена фотография от Nikolov Studio

Художествената фотография се отличава от другите видове фотографии по начина на пресъздаване на действителността, където не се търси конкретното обективно отразяване, а внушаване чрез картината на определен художествен замисъл. Постига се чрез използването на разнообразни технически средства, композиция и тоналност на картината и прилагането на изобразителен език посредством фотографски методи необичайни за другите жанрове на фотографията.

Първоначално в художествената фотография е прието фотокартината да се доближава до живописта като я имитира. Затова не само са възприети принципите и композицията на живописта, но фотографите чрез механична обработка (посредством четки и стъргалки) са се старали фотографските снимки да наподобяват графични или маслени художествени творби. Използването на т.нар. благородни процеси като броммасло, гумидрук, хромирана гума, пигмент, са технически методи целящи доближаването на фотокартината до тази от живописта.

Фотография на друго ниво 

От 20-те години на ХХ век тази тенденция се замества с други чисто фотографски методи и техники за изобразяване. И въпреки че по същността при създаване на една фотокартина, художествената фотография е най-близо до живописта, то разликите между тези два вида изкуство е, че тази фотография притежава документална точност, независимо от изобразителните средства и техники.

Ние можем да предложим професионално и качествено отношение в заснемането на този стил фотография. Може да видите нашите снимки от фотосесии в този стил:  

Последвайте ни и в YouTube