Видеозаснемане

Видеозаснемане – това е процес за запис на видеоматериал с помощта на видеокамери или друго устройство за запис на видео. Видеозаснемането се използва на различни събития, като сватби, корпоративни събития, спортни съревнования, концерти, презентации и други. Видеозаписът може да бъде като професионален, с използване на професионално оборудване, така и любителски, направен от потребител с помощта на камера на смартфон или друго достъпно оборудване.

Лого Сватбен фотограф Николов студио
keepers of memories