сянка

Авторски права и обработка на лични данни

Авторски права и обработка на лични данни – всички заснети и публикувани кадри, са със запазено авторско право и принадлежат на техният автор.

Всички заснети и публикувани във Фейсбук страницата, YouTube и Сайта кадри, са със запазено авторско право и принадлежат на техния автор.

Употребата им с комерсиална цел, без съгласието на автора, е нарушение на закона. Ако желаете кадрите да бъдат използвани с комерсиална цел – това трябва да бъде обсъдено с автора. При избора Ви, за ваш фотограф, Вие давате своето съгласие, заснетите кадри да бъдат използвани с цел популяризиране на бранда Nikolov Studio и предлаганите от него услуги. Кадрите ще бъдат използвани в следните платформи:

Фотография на физическо лице, от която то може да бъде идентифицирано по пряк и непосредствен начин, представлява лични данни, както по смисъла на ЗЗЛД (Закон за защита на лични данни), така и по смисъла на GDPR (Общ регламент за защита на лични данни). Взимайки участие в фото или видеозаснемане, осъществена от Nikolov Studio, вие се съгласявате да бъдете заснети(в това число като родител или настойник на Вашите деца, давате съгласие те да бъдат заснети), а кадрите от фотосесията да бъдат използвани в посочените платформи, с цел популяризиране на Nikolov Studio. Чрез провеждане на фото или видеозаснемане, Вие декларирате информираното си съгласие и заявявате, че сте запознати с общите условия и изисквания.

Лого Сватбен фотограф Николов студио
keepers of memories