Начало / Авторски права и обработка на лични данни

Всички заснети и публикувани във Фейсбук страницата, YouTube и Сайта кадри, са със запазено авторско право и принадлежат на техния автор.

Употребата им с комерсиална цел, без съгласието на автора, е нарушение на закона.

Ако желаете кадрите да бъдат използвани с комерсиална цел – това трябва да бъде обсъдено с автора.

При избора Ви, за ваш фотограф, Вие давате своето съгласие, заснетите кадри да бъдат използвани с цел популяризиране на бранда Nikolov Studio и предлаганите от него услуги.

Кадрите ще бъдат използвани в следните платформи:

Фотография на физическо лице, от която то може да бъде идентифицирано по пряк и непосредствен начин, представлява лични данни, както по смисъла на ЗЗЛД (Закон за защита на лични данни), така и по смисъла на GDPR (Общ регламент за защита на лични данни). Взимайки участие в фото или видеозаснемане, осъществена от Nikolov Studio, вие се съгласявате да бъдете заснети(в това число като родител или настойник на Вашите деца, давате съгласие те да бъдат заснети), а кадрите от фотосесията да бъдат използвани в посочените платформи, с цел популяризиране на Nikolov Studio.

Чрез провеждане на фото или видеозаснемане, Вие декларирате информираното си съгласие и заявявате, че сте запознати с общите условия и изисквания.

Колко време е необходимо за обработка на снимките и видео материалите?
– Обработката на снимки и видеоматериал се извършва за срок от 30 до 40 работни дни, след заснемането им. Необработени кадри не се предоставят под никаква форма!