Ресторанти Добревски 1994 с.Български извор
Месокомбинат Добревски 1994 с.Български извор