Права върху кадрите и обработка на лични данни

                       

Всички заснети и публикувани във Фейсбук страницата и Сайта кадри, са със запазено авторско право и принадлежат на техния автор. Употребата им с комерсиална цел, без съгласието на автора, е нарушение на закона. Ако желаете кадрите да бъдат използвани с комерсиална цел това трябва да бъде обсъдено с автора. При избора Ви, за ваш фотограф, Вие давате своето съгласие, заснетите кадри да бъдат използвани с цел популяризиране на бранда и предлаганите от него услуги. Кадрите ще бъдат използвани в следните платформи:

Фейсбук:  https://www.facebook.com/t.nikolov.photography Сайта за фотография https://tihomirnikolov.com

                        Фотография на физическо лице, от която то може да бъде идентифицирано по пряк и непосредствен начин, представлява лични данни, както по смисъла на ЗЗЛД (Закон за защита на лични данни), така и по смисъла на GDPR (Общ регламент за защита на лични данни. Взимайки участие във фотосесия, осъществена от Nikolov Studio, вие се съгласявате да бъдете заснети(в това число като родител или настойник на Вашите деца, давате съгласие те да бъдат заснети), а кадрите от фотосесията да бъдат използвани в посочените платформи, с цел популяризиране на Nikolov Studio. Чрез провеждане на фотосесия, Вие декларирате информираното си съгласие и заявявате, че сте запознати с общите условия и изисквания.

Колко време е необходимо за обработка на снимките и видео материалите?
-Обработката на снимки и видеоматериал се извършва за срок от 20 до 30 дни, след заснемането им. Необработени кадри не се предоставят под никаква форма!!!