Начало-old

         Снимките и видео материалите са искрицата, която може да ви накара да се плеснете по челото и да си припомните колко безценно е времето и колко скъпи и важни са малките моменти, които го изпълват